Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια πλήρη φωτορεαλιστική απεικόνιση των προτεινόμενων κατασκευών.

Η υπηρεσία μας αυτή βοηθάει τόσο τον Αρχιτέκτονα στην παρουσίαση των προτάσεων του, όσο και τον πελάτη στην πλήρη κατανόηση του έργου.

Η σχεδίαση κάθε κατασκευής γίνεται είτε ακολουθώντας τις υποδείξεις του Αρχιτέκτονα, είτε βάσει δικών μας προτάσεων.

Για την σχεδίαση των κατασκευών θα πρέπει να λάβουμε είτε αρχεία σε μορφή AutoCad ή Rhino, είτε απλές φωτογραφίες του κτηρίου σε υψηλή ανάλυση ώστε να γίνει η σχεδίαση πάνω σε αυτές.