1.ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εφελκυόμενες Κατασκευές

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, στοχεύουμε στην κατασκευή και εφαρμογή εφελκυόμενων μεμβρανών οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα στον εκάστοτε χώρο, ενώ παράλληλα είναι μελετημένες ώστε να αντέχουν σε κάθε καιρικό φαινόμενο.

A' βήμα: Σχεδίαση και προσομοίωση της κατασκευής στον χώρο. Σαν παράδειγμα, σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο πρόσφατες προτάσεις μας.Η σχεδίαση και η φωτορεαλιστική αναπαράσταση μπορεί να προσφερθεί και σαν ανεξάρτητη υπηρεσία.

Β' βήμα: Ανάλυση των φορτίων (ανέμου και χιονιού) που ασκούνται πάνω στην μεμβράνη, καθώς και στατική μελέτη όλης της προτεινόμενης κατασκευής (δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στο slide-show).

Γ' βήμα: Detailing: Αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή όλων των μεταλλικών λεπτομερειών της μεμβράνης καθώς και των μεταλλικών φορέων στήριξης της (δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στο slide-show)

Δ' βήμα: Patterning: Είναι η διαδικασία τμηματοποίησης της μεμβράνης στα επιμέρους τεμάχια που θα θερμοκολληθούν μεταξύ τους (δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στο slide-show)

Ε' βήμα: Συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μεταλλικών στοιχείων πάνω στην μεμβράνη

Στ' βήμα: Εγκατάσταση (on-site installation). Περιλαμβάνει: την κατασκευή θεμελιώσεων, την τοποθέτηση των μεταλλικών φορέων στήριξης καθώς και την τελική τάνυση της μεμβράνης με τους κατάλληλους εντατήρες.

Δείτε ενδεικτικά Έργα